Când vine vorba despre construcțiareabilitarea sau consolidarea unui imobil, studiul geotehnic este primul demers care trebuie întreprins. Cu ajutorul lui sunt expuse caracteristicile fizico-mecanice ale solului, iar recomandările care vin în urma acestui studiu trebuie expuse în proiectul tehnic al construcției ce urmează a fi ridicată.

Studiile geotehnice se întocmesc în baza normativului NP 074/2013 pentru:

  •  Construcții civile
  •  Îmbunătățiri funciare
  •  Construcții hidrotehnice
  •  Construcții agrozootehnice
  •  Construcții industriale și comerciale
  •  Infrastructură pentru telecomunicații
  •  Construcții edilitare și de gospodărie comunală
  •  Infrastructură pentru transport (sisteme rutiere, poduri, tunele, construcții de căi ferate)
  •  Depozite de deșeuri
  •  Transport produse petroliere